NSYSU Chinese

:::
View count: 22497

Former Chairs

Chair: Chia-Lun TU  
     
No. Name Tenure
1st Yu-Chun Long 69/08/01~72/07/31
2nd Yi-Jen Chang 72/08/01~75/07/31
  Ching-Hsien Tai 75/08/01~76/07/31
3rd Ching-Hsien Tai 76/08/01~79/07/31
4th Kuo-Shuen Bao 79/08/01~80/07/31
5th Han-Chang Shu 80/08/01~83/07/31
6th Chin-Lin Wang  83/08/01~86/07/31
7th Chung-Wen Kung 86/08/01~89/04/07
  Ching-Hsiun Lin 89/04/08~89/07/31
8th Ching-Hsiun Lin 89/08/01~92/07/31
9th Jen-Nien Chai 92/08/01~95/07/31
10th Wen-Chiang Liu 95/08/01~96/07/31
  Ching-Hsiun Lin 96/08/01~97/02/01
11th Chin-Sung Chien 97/02/01~100/01/31
12th Hung-Chang Liao 100/02/01~100/05/31
  Chao-Ming Liu 100/06/01~101/01/31
13th Chao-Ming Liu 101/02/01~104/01/31
14th Jen-Nien Chai 104/02/01~107/01/31
15th Ji-Xiang Yang 107/02/01~110/01/31
  Chia-Lun TU 110/02/01~